Berušky

Berušky

Učitelky:
Jana Hádlíková
Irena Sluková, Mgr Adriana Tesárková,

Chůva: Helena Michnová

O třídě: Třída Berušek je v současné době přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině nejmladších dětí navštěvujících MŠ. Nachází se v přízemí, v její blízkosti je umývárna, jejíž součástí je i sprchový kout. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice.

 

 

 

Včeličky

Včeličky

Učitelky: 
Marta Reiterová, Mgr Adriana Tesárková
AP Jana Mikuličová

O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Na dobu odpočinku po obědě mají děti ze třídy Včeličky vyhrazenou ložnici, kde je po celý rok připraven odpovídající počet lehátek. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Motýlci“.

 

 

Motýlci

Motýlci

Učitelky: 
Miroslava Kmoníčková, Mgr Adriana Tesárková

O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Včeličky“. Specifikem třídy je vybavení pro polytechnické činnosti (dřevěný ponk s nářadím).

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Marta Reiterová (Boleradice), Irena Sluková (Hlohovec), Mgr Adriana Tesárková (Bořetice)
  • Chůva: Helena Michnová (Zaječí)
  • Asistent pedagoga: Jana Mikuličová (Rakvice)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)