Kroužky

Nadstandartní aktivity nabízené pedagogem v rámci ŠVP PV:

 • Pískání pro zdraví-hra na flétnu
 • Systematická logopedická péče .
 • Den otevřených dveří při zápisu dětí do MŠ, při akcích pořádaných MŠ.
 • Kulturní nabídky- divadla, koncerty, kina, výlety
 • Sezónní činnosti – sáňkování, bobování, sprchování, vodní skluzavka.

Aktivity ve spolupráci s rodiči a s organizacemi:

 • Besedy s myslivcem, exkurze na střelnici.
 • Akce MŠ s místními organizacemi, Spolku rodičů při MŠ (Drakiáda, Rej čarodějnic, Karneval)
 • Účast dětí na veřejných oslavách a akcích obce – vítání občánků aj.
 • Setkání s rodiči na schůzkách při akcích pořádaných MŠ.
 • Spolupráce se ZŠ Zaječí a obcí - jarmarky, společné projekty s 1.třídou, školní akademie, Pochod světlušek
 • Výšlap k „Majáku“ v Zaječí /rozhledna/- setkání předškoláků z okolních MŠ.

Placené kroužky, které nejsou součástí ŠVP PV:

 • Plavecký výcvikv Hustopečích – od září do listopadu 10 lekcí / každé úterý - odjezd od budovy MŠ v 7.30
 • Bruslení HC Lvi Břeclav – 1x za měsíc
 • HRAVÁ ANGLIČTINA PRO DĚTI – každý čtvrtek od 13.30 hod.

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

 • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
 • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Bc. Hana Sedláčková (Vrbice), Marta Reiterová (Boleradice), Irena Sluková (Hlohovec)
 • Chůva: Irena Sluková (Hlohovec)
 • Asistent pedagoga: Jana Mikuličová (Rakvice)
 • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
 • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
 • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
 • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)