MS Zaječí

Plán akcí

Akce MŠ ČERVEN 2018

25.6. – výlet všech dětí do Břeclavi, do lanového H – parku;

            program na téma “PEVNOST BOYARD”

            odjezd v 8.00 hod., příjezd asi v 12.00 hod, pak oběd

27.6. – slavnostní pasování předškoláků