MS Zaječí

Vítá vás Mateřská škola Zaječí

Termín zápisu dětí do MŠ: dne 10. 5. 2018 od 13,30 do 16,00 hodin

Děti jsou přijímány ná zákládě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy. Všechny podáné žádosti o přijětí k přědskolnímu vzdělávání budou řěditělkou školy posouzeny dle uvedených kritérií á výslědně zprácovány do pořádníku. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěná ná vchodových dvěřích Matěřské školy Zaječí a internetových stránkách po dobu 15 dnů. Při podání písemné žádosti bude kázdému učástníkovi přidělěno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/19 bude uveřejněn nejpozději 16. května 2018.

Kompletní informace k zápisu najdete v přiloženém dokumentu ZDE

 

 01 ms zajeci 2017

 

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví (Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Děti se mohou seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu.)Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště.

O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

ms zajeci 2017

 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy se od září 2016 i naše MŠ ZAPOJILA DO PROJEKTU.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy.

 

 

Facebook